Małgorzata Oborska
konserwatorka dzieł sztuki i malarka

strona główna

"Fundatorka" XVII w.


przed konserwacją

w trakcie konserwacji

po konserwacji

"Krucyfiks" XVI w.


przed konserwacją

w trakcie konserwacji

po konserwacji